Teknik-kost og servicesektoren

På generalforsamlingen 2008 blev teknik og servicesektoren og kost og servicesektoren sammenlagt til en sektor, på sektorens generalforsamling den 23. februar 2012 fik sektoren så et nyt navn teknik-kost og servicesektoren

Sektorens formål er at samle fagområderne indenfor sektoren til tværfagligt at forbedre løn-, arbejds- og uddannelsesforhold samt at sikre medlemmerne i deres stillinger.

Det er sektorens ønske, at der er et positivt samspil mellem medlemmerne og ledelsen, idet FOA ønsker at være en velfungerende serviceorganisation.

Følgende faggrupper er repræsenteret i Teknik-kost og servicesektoren:


 • Skolepedeller/skolebetjente
 • Amtsbetjente
 • Teknisk serviceledere og -medarbejdere ved ældreboliger
 • Badeassistenter
 • Værkstedsassistenter
 • Rådhus- og biblioteksbetjente
 • Teknisk serviceledere og -medarbejdere
 • Idrætsassistenter
 • Husassistenter
 • Hospitalsmedhjælper
 • Køkkenmedhjælper
 • Plejemedhjælper
 • Tilsynsassistenter
 • Personale ved højskoler
 • Personale ved private kantiner
 • Husmedhjælpere
 • Kantineledere
 • Rengøringsledere
 • Rengøringschefer
 • Ung i huset
 • Opsynspersonale
 • Servicemedarbejdere
 • Serviceassistenter
 • Paramediciner

Overenskomster
Overenskomsten kan fås i afdelingen. 

Bestyrelsen i Teknik-kost og servicesektoren