Arbejdspladsbesøg - uge 46

Hvert år er der arbejdspladsbesøg i uge 46

Hvert år i uge 46 er der en landsdækkende FOA kampagne med arbejdspladsbesøg over hele landet.

Den finder også sted i uge 46 i år. Datoerne ændrer sig fra år til år, men ugen ligger fast.

Vi besøger forskellige arbejdspladser inden for det geografiske område som vi dækker. For FOA Frederikssund gælder det følgende kommuner:
Frederikssund
Halsnæs
Egedal

Vi dækker selvfølgelig alle sektorerne. På besøgene har vi forskellige temaer som ligger til grund for vores besøg.

Du kan også bestille et arbejdspladsbesøg. Det eneste du skal gøre er at sende en mail til mell@foa.dk eller ringe på 46 97 12 00.
Såfremt du har en Tillidsrepræsentant vil vi så formidle dit ønske videre og så vil det blive aftalt med lederen hvornår det kan passe bedst med besøget.

Har I ikke en tillidsrepræsentant vil vi her fra afdelingen tage kontakt til enten din fællestillidsrepræsentant eller selv lave arbejdspladsbesøget på din arbejdsplads.