Afdelingsbestyrelsen

Se afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand

Irene Møller Buus

FOA Frederikssund

Formand for servicesektoren/afdelingsnæstformand

Foto af Formand for servicesektoren/afdelingsnæstformand

Formand for servicesektoren/afdelingsnæstformand

Servicesektoren

Formand Social- og sundhedssektoren

Formand Social- og sundhedssektoren

Social- og sundhedssektoren

Næstformand Social- og sundhedssektoren

Næstformand Social- og sundhedssektoren

Social- og sundshedssektoren