gitte-foran-foa
Gitte Christensen har lært meget af sagen mod Aktiv Hverdag. Hun er til hver en tid klar til at tage kampen op igen mod en hvilken som helst arbejdsgiver for at kæmpe for FOAs medlemmer.
Foto: Helle Møller Riis

Kampen mod chikane

Gitte Christensen har lært meget af sagen mod Aktiv Hverdag. Hun er til hver en tid klar til at tage kampen op igen mod en hvilken som helst arbejdsgiver for at kæmpe for FOAs medlemmer.

Ingen skal frygte sin arbejdsgiver

 

Selv om FOA tabte sagen til Aktiv Hverdag i Arbejdsretten, så stopper kampen mod chikane aldrig. Gitte Christensen fra FOA Frederikshavn opfordrer til øget opmærksomhed på området

Den 28. februar 2023 var en uretfærdig dag for 9 tidligere ansatte hos Aktiv Hverdag. Det var nemlig dagen, hvor de tabte sagen om chikane og overvågning fra deres arbejdsgiver på grund af manglende dokumentation.

Det er FOA Frederikshavn, der via FH førte sagen i Arbejdsretten på vegne af medarbejderne. Her har sektorformand for social- og sundhedsområdet, Gitte Christensen, lært meget af forløbet:

  • For det første ved vi, at detaljegraden i dokumentationen fra de ansatte er altafgørende. For det andet, så ved vi også, at vi hurtigere skulle have rejst tiltalen, men det kræver, at medlemmerne tør at stå frem.

Hun understreger, at dommen på ingen måde sår tvivl om de 9 medlemmers oplevelser. Tværtimod ved FOA, at chikanen og overvågningen var langt mere omfattende:

  • Siden jeg blev sektorformand i 2017 har jeg haft talrige henvendelser omkring overvågning, krænkelser og chikane af ansatte i Aktiv Hverdag. Mange har været så pressede, at de ikke turde stå frem, så vi frygter, at de 9 medlemmer er kun toppen af isbjerget.

 Tør ikke komme til Frederikshavn

For alle 9 tidligere ansatte har forløbet været svært. Mange har været ramt af angst og frygt for deres tidligere arbejdsgiver. Flere er så hårdt medtaget, at de er tvunget på førtidspension, og nogle er fortsat sygemeldt:

  • En af de tidligere ansatte har sagt, at hun på trods af den tid, der er gået, stadig har en frygt for at møde sin tidligere chef. Forløbet har givet dybe traumer, og sådan bør det ikke være. Ingen skal frygte sin arbejdsgiver, siger Gitte Christensen, der betegner sagen som en af de alvorligste og mest omfangsrige, hun har haft på sit bord, som sektorformand. Hun har dog et håb for fremtiden:
  • Selv om vi ikke fik retfærdighed, så fik vi opmærksomhed på både virksomheden og på emnet. Jeg håber, at det her er anledningen til, at Aktiv Hverdag er klar til at få en tillidsrepræsentant i område Frederikshavn og Sæby, ligesom de allerede har i Skagen. Det har været et ønske fra os i FOA længe, siger Gitte og fortsætter:
  • Jeg håber også, at Frederikshavn Kommune nu vil holde ekstra øje med de leverandører, som de har på social- og sundhedsområdet

Kom med det samme

Til alle nuværende og kommende ansatte på social- og sundhedsområdet har Gitte Christensen en klar opfordring:

  • Kom med det samme forbi os i FOA, hvis du oplever, at din arbejdsgiver overvåger dig - uden at gøre opmærksom på det, eller uden for virksomhedens lokaler- , chikanere dig - eller på andre måder gør dig utryg. Det er vigtigt, at vi som fagforening kommer hurtigt ind i sagen. For det andet: Skriv alle dine oplevelser ned. Gerne i en kalender og så detaljeret som muligt. Det hjælper, hvis en sag ender i Arbejdsretten. For det tredje: Tro aldrig, at det er dig, der er forkert på den. Chikane og overvågning er ikke tilladt nogle steder på det danske arbejdsmarked.

Gitte Christensen anbefaler alle, der har en tillidsrepræsentant, til også at bruge vedkommende. Hun håber, som tidligere nævnt, at det lykkes at få en tillidsrepræsentant hos Aktiv Hverdag i område Frederikshavn og Sæby:

Vi håber, at sagen har fået Aktiv Hverdag til at kigge indad, og at virksomheden har fået lyst til at skabe mere tryghed på arbejdspladsen ved at samarbejde med en tillidsrepræsentant.

Fakta: Gode råd:

Oplever du - eller nogle af dine kolleger chikane eller overvågning på jeres arbejdsplads, så kontakt jeres tillidsrepræsentant eller fagforening. Gerne allerede samme dag.

Skriv eventuelle episoder ned så detaljeret som muligt. Helst i en kalender, og angiv tid og sted ud fra oplevelsen.

Sagen kort:

Ni tidligere ansatte har bragt hjemmeservicefirmaet Aktiv Hverdag fra Frederikshavn i Arbejdsretten.

Sagen opstod da de ansatte følte sig udsat for ulovlige videoovervågninger, chikaner og krænkelser af de ansatte. Flere af dem oplevede også truet med fyring, hvis de meldte sig ind i FOA. På trods af detaljerede vidneudsagn tabte de ni sagen den 28. februar i Arbejdsretten. Dommeren mente ikke det var bevist med den fornødne sikkerhed, at virksomheden var ansvarlig.