Storplejens store dag

Stordagplejens store dag

AF: René Johansen, Frederikshavn, Anne-Grethe Sveistrup, Nordjylland, Lene Nielsen, Vendsyssel og Bente Nielsen Mariagerfjord – ansvarlige for det pædagogiske område i FOA-fagforeningerne i Nordjylland.

Manglen på nordjyske dagplejere er stor, men 1. oktober er en skelsættende dag, i forhold til at komme problemet til livs.

Denne morgen åbner Nordjyllands første kommunale stordagpleje uden for eget hjem nemlig i Rørbæk i Rebild Kommune. Hos alle de nordjyske afdelinger af FOA tror vi det er en milepæl, i retning mod at kunne sikre alle de mindste børn en god pasningsmulighed i deres nærhed.

En stordagpleje lyder måske kontroversielt i disse dage, hvor børnegruppens antal, målt op mod mængden af pædagogisk personale, debatteres på kryds og tværs.

Men i praksis er det præcis to dagplejere som slår sig sammen og har maksimalt fire børn hver, plus et muligt gæstebarn hver ind imellem. Desuden vil der være en ekstra dagplejer, som dækker ind, når en af de andre har fri. Den tredje er ikke nødvendigvis på fuld tid. Typisk vil der altså være tre voksne til otte børn. Det særlige ved stordagplejen er også, at pasningen skal foregå på en anden matrikel end dagplejernes eget hjem. 

De to faktorer er skelsættende, fordi vi ved fra vores medlemmer i FOA, at den normale arbejdstid på hele 48 timer er en faktor, som får mange til at undlade at søge arbejde som dagplejer. Samme negative effekt har det for nogle, at pasningen skal foregå på deres hjemmebane. Heldigvis lever mange dagplejere med det krævende vilkår, fordi de elsker deres arbejde, også fordi der kan være mange andre fordele ved at arbejde i eget hjem

Men ved de nylige overenskomstforhandlinger mellem FOA og Kommunernes Landsforening blev det altså besluttet, at kommunen har mulighed for at oprette dagpleje udenfor dagplejers eget hjem, hvilket ikke har kunne lade sig gøre tidligere. I stordagplejer vil arbejdstiden for den enkelte dagplejer kunne komme ned på 37 timer.

Dagplejeren vil også få, hvad mange efterspørger, en at sparre med om faglige problemstillinger i det daglige. Der er større og større krav til kvaliteten i de danske dagplejer, hvilket er godt. Men det er udfordrende at stå med handleplaner og dokumentationskrav alene. Der kan en tæt kollega være en kæmpe gevinst.

Det vil ganske givet være dyrere for den enkelte kommune, at der pludselig er tre ansatte til 8 børn. Men hos FOA tror vi det vil blive lettere at rekruttere og fastholde dagplejere.

Det er i særdeleshed i yderområderne, hvor der er mangel på dagplejere. Med stordagplejer tror vi flere vil springe ud i arbejdet med de mindste. Det kan måske få nogle til at krydse kommunegrænser, ud til vandkanten måske, fordi de kan få arbejde i en stordagpleje.  

Rørbæk i Rebild er blot det første sted i Nordjylland med en stordagpleje. Vi håber at det vil sprede sig til hele landsdelen, og give børneforældrene et nyt alternativ til at få deres unger passet et trygt sted.