foa-flag

Foto: Jette Abildgaard

Invester i rammer og vilkår- det betaler sig

Invester i rammer og vilkår- det betaler sig

FOA Frederikshavn har sendt dette til de lokale politikkere i Frederikshavn Kommune, for at gøre opmærksom på at de skal huske de ansatte. Både i valgkampe og bagefter..

Invester i rammer og vilkår – det betaler sig!

Kære politikere

Der er valgår, og det er altid interessant at følge med i de forskellige indlæg om ønsker for udviklingen af vores kommune. Det er godt med visioner for fremtiden, for byens udvikling og arbejdet med udviklingsstrategien og de fire vækstspor.

Når det er sagt, så arbejder FOA Frederikshavns medlemmer hver dag ude i den ”virkelige verden” langt væk fra regneark og møder. FOA´s medlemmer knokler en vis del ud af bukserne, og løber rundt for at få det hele til at hænge sammen. Der ydes hver dag en kæmpe indsats. Vores medlemmer udviser fleksibilitet, er loyale og omstillingsparate overfor de mange forandringer de konstant er ude for. FOA´s medlemmer er klart en del af velfærdssamfundets helte, og det fortjener de både ros og anerkendelse for – men er det efterhånden nok?

Vores ønske er, at de politiske visioner også favner de kommunale arbejdspladser, så det uanset arbejdsstedets art er attraktivt at være ansat i Frederikshavn kommune. Det gælder både gode arbejdsvilkår, hvor den ansatte føler sig set og hørt, men også anerkendelse i form af flere midler til lokale lønforhandlinger.

Invester i de ansattes vilkår!

Frederikshavn kommune skal ikke bare været et godt sted at bo, men også det bedste sted at være kommunalt ansat i. Frederikshavn kommune skal være et sted, hvor kommende generationer vil finde det attraktivt at være ansat. Hvor vilkårene ikke behøver være laveste fællesnævner, men hvor mennesket og den ansatte sættes i centrum. Er rammerne i orden vil Frederikshavn kommune som arbejdsgiver også lettere kunne tiltrække fagligt kvalificeret arbejdskraft.

Invester i de ansattes lønforhandlinger!
Igennem flere år har vi oplevet, at der i Frederikshavn kommune er stor vilje til at gennemføre en årlig lønforhandling. Dét er rigtig godt, men der er brug for en politisk prioritering af rammen, hvor der i det kommunale budget dedikeres flere midler til de lokale lønforhandlinger.

Den sidste tid, har der ikke været udmeldt nogen formel ramme, men de reelle tal for de fleste FOA medlemmer har været, at der forhandles omkring 0,1 % af lønsummen. Det er et utroligt lille beløb og utroligt mange ressourcer der anvendes på at forhandle om så få midler.

Der er brug for en opjustering af rammen, hvis der fortsat skal kunne rekrutteres og fastholdes kommunale medarbejdere.

Vi håber at se endnu flere politiske visioner for de kommunale arbejdspladser. I FOA er vi klar til dialogen, hvor vores medlemmer har rigtig mange bud på, hvordan Frederikshavn kommune bliver et endnu bedre sted at være ansat.