Lad ikke dagplejen drukne når I laver minimumsnormeringer

AF: René Johansen, Frederikshavn, Anne-Grethe Sveistrup, Nordjylland, Lene Nielsen, Vendsyssel og Bente Nielsen Mariagerfjord – ansvarlige for det pædagogiske område i FOA-fagforeningerne i Nordjylland.

Alle børn skal kunne få pasning i trygge og udviklende rammer. Derfor er det fint at der fokuseres på antallet af voksne i forhold til antallet af børn, i den berømte politiske aftale om minimumsnormeringer.
Men i de nordjyske afdelinger af FOA ser vi lige nu at vuggestuer og børnehaver står lige i det skarpe lys fra de lokale politikere, mens dagplejerne står lidt i skyggen. Faktisk har vi lige nu på fornemmelsen at dagplejen bliver taget lidt for givet af politikerne mange steder i det nordjyske.
Nordjyske kommuner bruger simpelthen lidt færre penge på dagplejerne end tidligere - i stedet bygger de flere børnehaver og vuggestuer.
Vi ser også den manglende fokus på dagplejen ved, at dagplejepædagogerne, som er det team og de ”eksperter” der tager ud og giver faglig sparring og laver tilsyn i den kommunale dagpleje, får færre ressourcer og flere opgaver uden for deres kerneområde.

Dagplejen er et fantastisk tilbud til børn i aldersgruppen 0-3 år. Dagplejerne har aldrig været bedre uddannede end nu - de faglige miljøer har udviklet sig gennem de seneste ti år. Der arbejdes med læreplaner og dagplejerne diskuterer deres praksis med hinanden i faglige fællesskaber. Alt det skal vi holde fast i, af mange forskellige årsager. For det første fordi det kommer de mange tusinde nordjyske børn, der hver dag er i dagpleje, til gode. Men også fordi det tiltrækker nye dagplejere, når der er gode muligheder for kollegiale fællesskaber, for at udvikle sig og uddanne sig indenfor faget.

Så tendenserne vi ser lige nu - i det meste af Nordjylland - skal stoppes. Der skal flere penge til, og de kommunale dagplejere skal prioriteres i de kommunale budgetter.

Flere kan dog kigge mod Frederikshavn for at finde et positivt eksempel. Frederikshavn Kommune har afsat tre millioner kroner ekstra til dagplejen, over de næste to år. Pengene skal bruges til at give luft, så belægningsgraden forbedres. Dvs. at der bliver mere plads til, at en dagplejer i perioder kan gå med færre børn indskrevet. Vil man bevare dagplejen, er det nødvendigt med økonomi og luft til at håndtere de udsving, der helt naturligt vil være i bl.a. vores oplandsbyer.  

Men Frederikshavn kommune har også taget et godt initiativ i forhold til dagplejernes faglige udvikling. Her er man begyndt med at uddanne ”Faglige Fyrtårne”. På et tredages-kursus, som UCN har lavet, har hver tredje dagplejer i Frederikshavn Kommune fået ny viden og værktøjer. Det har eksempelvis handlet om ”det gode børneliv”, læreplaner og evnen til at evaluere sin egen måde at være sammen med børnene på. Til sidst har dagplejerne været til skriftlig eksamen - og kan nu kalde sig ”Faglige Fyrtårne. Deres nye viden og værktøjer tager de med ud i de faglige fællesskaber de har sammen med andre dagplejere i gruppen eller i legestuen i Frederikshavn kommune. 

De lokale politikere i Nordjylland skal sørge for at der er penge, tid og kræfter til fortsat at udvikle dagplejen i hele vores landsdel. For dagplejen er et fremragende tilbud til børnene, og det er en spændende og givende arbejdsplads.