Alle burde have retten til fuld tid!

Retten til fuld tid- hvordan kommer vi dertil?

Der er et projekt på vej i Frederikshavn kommune, et projekt der skal øge indsatsen for at få flere fra deltid til fuldtid. Vel at mærke dem der ønsker det.

Set med vores øjne, er det et kærkomment projekt, der er aftalt imellem de centrale overenskomstparter, KL (kommunernes landsforening) og de faglige organisationer. Vi er rigtig glade for, at Frederikshavn Kommune har budt ind på at være en af de 26 kommuner, der skal være nøglekommune i projektet. Der er nemlig brug for at flere kommer på fuld tid - vel at mærke dem der ønsker det.

I Frederikshavn er det Center for handicap og psykiatri der skal være forgangs eksempel og være med til at se hvordan arbejdet kan tilrettelægges så det er muligt at tilbyde de ansatte flere timer.

Det betyder at Frederikshavn Kommune i de udvalgte MED- udvalg skal i gang med grundige drøftelser om hvor og hvordan man skal arbejde med at implementere, at flere ansatte får mulighed for flere timer.

Jeg tænker det er meget vigtigt at få gang i dialogen i MED-systemet, så både ledelsen og medarbejderne arbejder efter fælles mål. Det er medarbejdernes mulighed for medindflydelse og medbestemmelse.

En fælles forståelse og anerkendelse af at når der opstår ledige timer, så skal der tages et aktivt valg om at tilbyde timerne på allerede ansatte, der ønsker flere timer. En grundig dialog om hvad der kan lade sig gøre på arbejdspladsen og hvordan det er muligt at imødekomme allerede ansattes ønsker er derfor vigtig.

En af de myter vi ofte oplever fra arbejdsgiver er, at det kan være svært at have de ansatte på fuld tid og så stadig have fleksibilitet i forhold til at løfte kerneopgaven!

Her kan en anderledes arbejdstilrettelæggelse eller løsning af opgaver på et andet tidspunkt, måske være løsningen på dette. Det er her arbejdspladserne skal drøfte om det er muligt at gøre noget anderledes.

Det bliver til stadighed sværere at tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft til velfærdsfagene. Der er derfor brug for at turde tænke nyt.

Til dem, der fortsat er på deltid, uanset om det er selvvalgt eller det skyldes forhold hos arbejdsgiver, så er det supervigtigt at få sat fokus på konsekvensen af deltidsansættelser. Deltid påvirker blandt andet den ansattes pensionsopsparing, så den ansatte risikerer at få en meget lille pension udbetalt senere i livet.
Herudover er det heller ikke ligegyldigt om ekstra timer udbetales som løse vikartimer. Timer der ikke står på ansættelsesbrevet, har den ansatte ikke krav på at få, hvis den ansattes rammes af kortere eller længerevarende sygdom.

Ser vi på tallene, er der helt klart mulighed for forbedring i Frederikshavn kommune. Især må det være muligt at ændre nogle at de mange timelønsansættelser til faste timer. Der er nemlig en udvikling i brugen af løsvikarer fra 12,9 % til 18,3 % i perioden 2015-2019. Herudover viser statistikker fra 2019, at ca. 44 - 45,9 % af alle ansatte var på deltid. Der er derfor et kæmpe potentiale, og helt sikkert også nogle af alle dem, der ønsker flere timer.

Kommunerne kunne starte med at opslå nye stillinger som fuld tid. De seneste tal viser desværre, at kommunerne stadig i vid udstrækning opslår nye stillinger som deltid. I FOA Frederikshavn ser vi derfor frem til at fuld tid bliver det nye ”normale” og at deltid kun er noget der sker, hvis den ansatte selv ønsker det.

Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at holde arbejdsgiver op på, at når der sættes fokus på fuld tid, skal vi samtidig fokusere på, at de ansatte kan holde til fuld tid. Der skal altid være en fornuftig balancegangen mellem arbejdsliv og privatliv.