Det betaler sig at være organiseret det rigtige sted

 

Nyansat pædagogisk assistent får 2 løntrin ekstra
I forbindelse med ansættelse af en pædagogisk assistent på en skole, foreslog ledelsen aflønning på ren grundløn. Fællestillidsrepræsentanten på området erklærede sig dog uenig i aflønningen, da hun vurderede at den nyansattes mangeårige erfaring fra både det pædagogiske område og SOSU-området burde udløse kvalifikationsløn. Ledelsen fastholdt ønsket om aflønning på grundløn, og sagen endte derfor med uenighed og forhandling på Rådhuset. Ved den efterfølgende niveau 1 forhandling, blev sagen landet, og den nyansatte fik 2 løntrin ekstra i kvalifikationsløn fra start.
2 løntrin svarer til kr. 9.339, - plus pension om året for en fuldtidsansat.

Nyansat omsorgs- og pædagogmedhjælper får 1 løntrin ekstra
Ledelsen foreslog indplacering på ren grundløn, men da sektorformanden for pædagogisk sektor tager en snak med den nyansatte, vurderer han at den erfaring fra bl.a. SOSU-området den nyansatte har, bør udløse mere i løn. Efter drøftelse med ledelsen, enes man om, at der tildeles 1 løntrin mere i løn fra start. Da ansættelsen er midlertidig i 3 måneder, meddeler FOA samtidig, at forlænges ansættelsen eller bliver den fast, så ønskes der fornyet løndrøftelse.
1 løntrin svarer til kr. 4700,- plus pension om året for en fuldtidsansat. 

Nyansat pædagogmedhjælper får 5 ekstra løntrin
Ledelsen foreslog i første omgang en indplacering udelukkende på grundløn, da de i maj måned ansatte en ny pædagogmedhjælper på en integreret daginstitution. Da sektorformanden kontakter medlemmet, viser det sig imidlertid, at vedkommende har mere end 20 års erfaring fra arbejdet med mennesker og pårørende indenfor plejeområdet. De mange års erfaring finder FOA selvfølgelig relevant. Dels kan den mangeårige erfaring med relations arbejde omsættes til arbejde med børn, ligesom de personlige kompetencer i arbejdet med mennesker samt en sundhedsfaglig uddannelse vil kunne anvendes på institutionen. Resultatet bliver 5 ekstra løntrin, svarende til en timelønsstigning på kr. 11,65 eller en årlig lønstigning ved fuld tid på godt kr. 22.400, -