Lønforhandling i pædagogisk sektor 2020

Nu skal der forhandles om lokale lønmidler for 2020 i Frederikshavn kommune. Her kan du se, hvem der forhandler DIN løn i pædagogisk sektor, samt hvad du skal gøre for at komme i betragtning.

Lønforhandling i Frederikshavn kommune 2020 - nu sker det!
Igen i 2020, skal der forhandles om lokale lønmidler for ansatte ved Frederikshavn kommune. Forhandlingerne skulle være påbegyndt i foråret, men grundet Covid-19 situationen, blev de udskudt indtil NU!

Tillidsrepræsentanten (TR) er en vigtigt nøgleperson i forhandlingerne
Alle de lokale forhandlinger varetages som udgangspunkt af din FOA tillidsrepræsentant. Er du i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant eller har du spørgsmål til, hvordan lønforhandlingen kommer til at foregå på netop din arbejdsplads, kan du via linket herunder tjekke, hvem der er din lønforhandler:

Tjek hvem der er din lønforhandler (PDF-fil åbner)

Indstilling til lokal løn - hvordan kommer jeg i betragtning
Ønsker du at komme i betragtning ved dette års forhandlinger, er det vigtigt, at du udfylder og sender din indstilling til den person, der skal forhandle din løn. Pædagogisk sektor har udarbejdet et indstillingsskema, som du er velkommen til at benytte. Men du kan også blot sende en mail eller ringe til din lønforhandler med dine ønsker og forslag til lønforhandlingen. Du kan se skemaet via linket herunder:

Hent indstillingsskema (PDF-fil åbner)

Tidsfrister for indstillinger
Er du dækket af en tillidsrepræsentant, skal du forhøre dig nærmere hos din tillidsrepræsentant, om der er en tidsfrist for aflevering af din indstilling og/eller, om indstillingerne fra sidste år kan bruges igen.

Du skal sende din indstilling, til den, der står som din lønforhandler på listen - Fristen for at aflevere/sende skemaet er onsdag den 19. august 2020 kl. 12.00.

Sender du ikke en indstilling, har vi ikke mulighed for at udtage lønkrav på dig.

Særligt for dagplejere
Fællestillidsrepræsentant Susan Myrdal har meddelt, at der i år kun skal sedes nyt skema, hvis der er tilføjelser til det du afleverede i 2019 (eller hvis du ikke afleverede noget i 2019). Har du afleveret et skema i 2019, vil det danne grundlag for de lønforhandlinger vi nu skal i gang med i 2020.

Særligt vedr. Dagtilbudsdistrik SYD og NORD, pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter
Her varetager fællestillidsrepræsentant Hanne Fristrup forhandlingsopgaven, da der i de to distrikter, pt. ikke er valgt tillidsrepræsentanter.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte den person, der er din lønforhandler.


Med venlig hilsen

René Johansen
Sektorformand, pædagogisk sektor
FOA Frederikshavn