Stop den tidlige start i børnehaverne

Børn bør ikke begynde i børnehave før de fylder tre år! Så tydeligt og klart udtrykker førende børneforsker Per Schultz Jørgensen det på Berlingske.dk

Med dét i mente, skal der herfra lyde en stor opfordring til politikerne i Frederikshavn kommune. Stop alle tanker om at sende vores børn endnu tidligere i børnehave - gå den modsatte vej, og ret i stedet op på de seneste mange års besparelser.

René Johansen

Som det er i dag, har de lokale politikere i Frederikshavn kommune besluttet, at børn fra dagpleje og vuggestue allerede starter i børnehave når de er 2 år og 11 måneder.

Tendensen til den tidligere børnehavestart er noget politikerne har haft fokus på over en årrække. Det synes måske som let tjente penge, lige her og nu. Men hver gang har FOA, medarbejderne og medarbejdernes repræsentanter råbt vagt i gevær. Hvad der er let tjente penge nu og her, vil med stor sandsynlighed blive dyrt på den lange bane. Ikke kun i forhold til børnene der i en tidlig alder flyttes til et børnehavetilbud med ringere normering, men også i forhold til de personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser det helt åbenlyst har.

Jo tidligere børn starter i børnehave, jo flere af de mindste børn vil den enkelte dagplejer og det pædagogiske personale i vuggestuen opleve at skulle passe. Et arbejde der i forvejen er slidsomt og belastende for bevægeapparatet, med mange løft, buk og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

I FOA Frederikshavn opfordrer vi nu de lokale politikere til, at der i forbindelse med budget 2021 sikres, at børn i Frederikshavn kommune først starte i børnehave når de bliver 3 år.

Der er brug for en ny kurs- og der er brug for lokale politikere, der træder i karakter, med klare, åbne og tydelige visioner for selv de mindste i vores samfund. Børnene i dagplejen, børnene i vuggestuerne og børnene i børnehaverne.