Stædighed blev belønnet

FTR holdt fast i at en pædagogmedhjælper skulle have løn udover grundlønnnen

En FTR i Frederikshavn Kommune fastholdt sit krav om at en pædagogmedhjælper skulle have et løntillæg udover grundlønnen.

Selv om kommunen sagde nej fastholdt FTR dog kravet og fik ved en efterfølgende forhandling yderligere løn til pædagogmedhjælperen.

Læs mere