Tidsbegrænset ansat får forlænget ansættelsen

Et medlemsskab af FOA Frederikshavn kan betale sig....

I forbindelse med en nyansættelse, fremsender ledelsen et forhandlingsresultat til godkendelse hos FOA Frederikshavn. FOA Frederikshavn tager herefter kontakt til den nyansatte, og sammen kommer man frem til, at den nyansattes personlige erfaring og kompetencer, bør kunne bære, at der forhandles mere i løn. 

FOA Frederikshavn meddeler derfor Frederikshavn kommune, at man ikke kan acceptere den foreslåede aflønning. Efter drøftelse med ledelsen, der i første omgang fastholdt indstillingen, opnås der enighed om at den nyansatte tildeles et personligt kvalifikationstillæg på kr. 7.365,-. Medarbejderen er ansat 30 timer/ugen, hvilket svarer til kr. 9.083 for en fuldtidsansat.

Sagen er oprettet af René Johansen.