FTR stod fast og fik 3 løntrin til pædagogmedhjælper

Kommunens tilbud: 0 løntrin i tillæg, men efter forhandling + 3 løntrin

Fællestillidsrepræsentant stod fast og pædagogmedhjælper fik 3 løntrin - efter lokal uenighed.

Det kan godt betale sig at bide sig fast i haserne på arbejdsgiverne - også når det drejer sig om løn!

I forbindelse med en lønindplacering af en nyansat pædagogmedhjælper, var FTR opmærksom på de erfaringer, som pædagogmedhjælperen havde fra tidligere uddannelse og jobs.

Ved den lokale forhandling på arbejdspladsen, kunne der ikke opnås enighed om, at tildele pædagogmedhjælperen tillæg ud over grundlønnen begrundet i pædagogmedhjælperens forudgående ansættelser.

FTR holdt dog fast og sagen blev løftet et niveau. Denne forhandling medførte, at pædagogmedhjælperen blev tildelt 3 løntrin for sine erfaringer fra tidligere uddannelse/job.

Sagen viser med al tydelighed at TR/FTR gør en forskel. En (fælles)tillidsrepræsentant, der kender forhandling og rettigheder kan opnå lønforbedringer for kollegerne på arbejdspladsen.  

Endvidere viser sagen at dem der har forhandlingsretten - i dette tilfælde FOA - kan forbedre forholdet for FOAs medlemmer. Forhandlingsretten for pædagogmedhjælpere ligger i FOA og ingen andre steder - herunder ved de gule fagforretninger. 

 

FOA