Tidsbegrænset ansat får forlænget ansættelsen

Et medlemsskab af FOA Frederikshavn kan betale sig....

Tidsbegrænset ansat får yderligere 3 måneders ansættelse samt lovning på, at Frederikshavn Kommune vil gøre alt for at finde en fast stilling til hende.

Vores medlem skulle være fratrådt den 31. januar, men er nu sikret fuld løn og fortsætter sit arbejde for Frederikshavn Kommune frem til udgangen af april 2020. 

Forlængelsen kommer efter at vi i FOA Frederikshavn henvendte os til kommunen og stillede spørgsmål ved flere på hinanden, gentagne forlængelser for vores medlem.

Sagen er oprettet af Torben Fooken Jensen.