De gode historier

De gode historier

Resultaterne taler for sig selv - dét er netop forskellen på de billige efterligninger og en rigtig fagforening

I FOA Frederikshavn rådgiver og hjælper vi hver dag massevis af medlemmer. Enten via direkte sagsbehandling i afdelingen, eller via vores store netværk af dygtige tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne.

I FOA Frederikshavn har vi overenskomster, og via overenskomsterne, er vi sikret en eksklusiv forhandlingsret overfor arbejdsgiveren. Det er nemlig kun overenskomstens parter, der kan- og må lave aftaler for de ansatte.

Herunder samler vi løbende eksempler på gode historier. Historier, der hver eneste dag viser, at der er forskel på de billige efterligninger, og en rigtig fagforening som FOA Frederikshavn:

Lagt på i 2019

2 x 5 løntrin til 2 pædagogmedhjælpere
3 løntrin for erfaring og uddannelse fra tidligere job

Lagt på i 2018
Medlem sikres 14 dages ekstra plejevederlag
Løntjek i FOA Frederikshavn gav pote og 50.000 kr. i efterbetaling
Påtænkt opsigelse trukket tilbage af arbejdsgiveren

Løntjek gav 3 løntrin og varme på lønsedlen
Fik hjælp i FOA Frederikshavn og jobbet tilbage
Løntjek giver ufaglært SOSU-medarbejder kr. 2353,- mere om måneden
Løntjek giver pædagogmedhjælper kr. 29.800,-
Stor erstatning i arbejdsskadesag
Hvad er vigtigst, løn eller arbejdsmiljø?
Medlem på uddannelse får kr. 64.269,-
Hjælp at hente ved konkurs
625.938,21 kroner til 7 medlemmer på 60+ år!
Kommunen undersøger forhold på fritvalgsområdet
Vellykket medlemsmøde, Senhjerneskade Centeret
Forskellen er (medlem får kr. 21.000 efterbetalt)
Nyindmeldt får kr. 24.000 ekstra i løn!
8 kr. blev til 100.000 kr.
Speciallæge overtræder sin tavshedspligt
FOA styrker det faglige samarbejde med kommunen
Løntjek giver pote for medlemmerne
Arbejdsmiljø i Ejendomscenteret
Privat arbejdsgiver - ABC Service er glad for det gode samarbejde med FOA
Manglende fratrædelsesgodtgørelse - krav om KVART million til 3 medlemmer
Fandt arbejdsglæden igen
Tilbage på sporet
661.237 kroner til 6 medlemmer
Tillidsrepræsentant får 4 måneders ekstra løn