De gode historier

De gode historier

Resultaterne taler for sig selv - dét er netop forskellen på de billige efterligninger og en rigtig fagforening

I FOA Frederikshavn rådgiver og hjælper mange medlemmer hver dag. Enten via direkte sagsbehandling i afdelingen, eller via vores store netværk af dygtige tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne.

I FOA Frederikshavn har vi overenskomster, og via overenskomsterne, er vi sikret en eksklusiv forhandlingsret overfor arbejdsgiveren. Det er nemlig kun overenskomstens parter, der kan- og må lave aftaler for de ansatte.

Herunder samler vi løbende eksempler på gode historier. Historier, der hver eneste dag viser, at der er forskel på de billige efterligninger, og en rigtig fagforening som FOA Frederikshavn:

Lagt på i 2020

Endnu 3 historier fra den virkelige verden hvor årvågenhed fra FTR gav FOAs medlemmer mere med hjem i lønningsposen

FOA Frederikshavn forhandlede løn under sygdom, forlænget opsigelsesvarsel mm hjem til medlem - lagt på 28. maj 2020

Mange penge til 3 FOA-medlemmer 

Løntjek gav 7.800 kr. mere i løn om året

 To historier, der viser at det kan betale sig at være medlem af FOA Frederikshavn er lag på siden her i februar 2020.

Tidsbegrænset ansat fik ansættelsen forlænget - lagt på 24. februar 2020

Ekstra penge i lønposen - lagt på 24. februar 2020

Lagt på i 2019

10 ekstra løntrin i lønposen - lagt på 5. december 2019

FOA-medlem fik tilkendt 80% erhvervsevnetab - lagt på 5. december 2019

Godt 200.000 kr. til FOA-medlemmer på Læsø - lagt på 26. november 2019

Lønforhandling gav 2000 kr. ekstra om måneden! - lagt på 14. oktober 2019

Uenighed om aflønning af nyansatte endte i forlig på ca. 12.000 kr. - lagt på 28. august 2019

337.000 kr. efteruddannelse af dagplejere - lagt på 28. august 2019

6 løntrin for at gå fra rengøringsassistent til husassistent - lagt på 28. august 2019

2 x 5 løntrin til 2 pædagogmedhjælpere - lagt på 17. juni 2019

3 løntrin for erfaring og uddannelse fra tidligere job - lagt på 4. marts 2019

Lagt på i 2018

Medlem sikres 14 dages ekstra plejevederlag

Løntjek i FOA Frederikshavn gav pote og 50.000 kr. i efterbetaling

Påtænkt opsigelse trukket tilbage af arbejdsgiveren

Løntjek gav 3 løntrin og varme på lønsedlen

Fik hjælp i FOA Frederikshavn og jobbet tilbage

Løntjek giver ufaglært SOSU-medarbejder kr. 2353,- mere om måneden

Løntjek giver pædagogmedhjælper kr. 29.800,-

Stor erstatning i arbejdsskadesag

Hvad er vigtigst, løn eller arbejdsmiljø?

Medlem på uddannelse får kr. 64.269,-

Hjælp at hente ved konkurs

625.938,21 kroner til 7 medlemmer på 60+ år!

Kommunen undersøger forhold på fritvalgsområdet

Vellykket medlemsmøde, Senhjerneskade Centeret

Forskellen er (medlem får kr. 21.000 efterbetalt)

Nyindmeldt får kr. 24.000 ekstra i løn!

8 kr. blev til 100.000 kr.

Speciallæge overtræder sin tavshedspligt

FOA styrker det faglige samarbejde med kommunen

Løntjek giver pote for medlemmerne

Arbejdsmiljø i Ejendomscenteret

Privat arbejdsgiver - ABC Service er glad for det gode samarbejde med FOA

Manglende fratrædelsesgodtgørelse - krav om KVART million til 3 medlemmer

Fandt arbejdsglæden igen

Tilbage på sporet

237 kroner til 6 medlemmer

Tillidsrepræsentant får 4 måneders ekstra løn