Generalforsamling 2020

- du skal da med - ikke sandt!!!

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Scandic The Reef Frederikshavn
Målgruppe: Medlemmer i FOA Frederikshavn

FOA FREDERIKSHAVNS GENERALFORSAMLING - 24. AUGUST 2020.

FOA Frederikshavn afholder den udsatte GENERALFORSAMLING fra marts 2020 til afholdelse mandag den 24. august 2020 på Scndic The Reef, Frederikshavn.

På baggrund af corona-situationen, har afdelingsbestyrelsen besluttet, at vi afholder generalforsamlingen efter forsigtighedsprincippet og med mindst mulig risiko for smitte - hvorfor der ikke vil indgå forplejning.

Der vil være indskrivning fra kl. 18.30. Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Tilmelding senest torsdag den 20. august 2020 kl. 17.00 på www.tilmeldmig.dk/?9700201405

Transport
Har du brug for fælles transport fra Skagen eller Sæby - så sig til, når du tilmelder dig på 4697 1170.

Vi informerer dig efterfølgende om opsamlingssted og tid.

 

Dagsorden

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af referenter

5. Valg af stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning

7. Regnskab

8. Fremlæggelse af budget

9. Indkomne forslag

A. Indstilling fra lønudvalget

B. Ændringsforslag vedrørende afdelingslovene § 5 + § 7
Afholdelse af generalforsamling hvert andet år i lige år

C. Ændringsforslag vedrørende valgperioder
forslag til ændring samt konsekvensrettelse af § 7. stk. 5

D. Ændringsforslag vedrørende bilag 1, afdelingslovene § 4. stk. 2. selvfinansierende, solidarisk pulje
Forslag til udvidelse af selvfinansierende solidarisk pulje

10. Valg

A. Valg af afdelingsformand (3 år) Louise Krüger Nielsen - modtager genvalg

B. Valg af bestyrelsesmedlem (2 år) Hanne Fristrup - modtager genvalg

C. Valg af bestyrelsesmedlem (2 år) Per K. nielsen - modtager genvalg

D. Valg bestyrelsesmedlem (2 år) Susan Myrdal - modtager genvalg

    Der er yderligere modtaget kandidatforslag til valg B, C, D Birgitte Martensen, Maibritt Corfixen, Gitte Petersen, Helle R. Jensen og Marianne Berg Kvist 

E. Valg af bestyrelsessuppleant (1 år) Birgitte Martensen - modtager genvalg

F. Valg af bestyrelsessuppleant (1 år) Gitte Pedersen - modtager genvalg

G. Valg af bestyrelsessuppleant (1 år) Maibritt Corfixen - modtager genvalg

    Der er yderliegere modtaget kandidatforslag til E, F og G. Hanne Fristrup, Susan Myrdal, Per K. Nielsen og Helle R. Jensen.

H. Valg af bilagskontrollant (2 år) Janni M.S. Jensen - modtager genvalg

I. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1 år) vakant

J. Valg af fanebærer (1 år) Helle Bagh Nielsen - modtager genvalg

K. Valg af fanebærersuppleant (1 år) Birgitte Martensen - modtager genvalg

L. Valg af medlem til lønudvalget (1 år) Birgit Frølich-Nielsen - modtager genvalg

M. Valg af medlem til lønudvalget (1 år) Olaf Sletten Jørgensen - modtager ikke genvalg

N. Valg af medlem til lønudvalget (1 år) Kathrine Henriksen - modtager ikke genvalg

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen 

 

Vi ses på FOAs generalforsamling!!!

FOA