Kommende arrangementer

Her på siden kommer der løbende tilbud om spændende aktiviteter, foredrag, kurser, studieture mm:

 

 

Du inviteres hermed til fagligt arrangement med Faggruppen for Social- & Sundhedsassistenter Bornholm og De psyko-fysiske konsulenter.

 

 

Formål:

At styrke personalets færdigheder med hensyn til at forebygge, og håndtere konflikter og vold i dagligdagen og herunder også truende og voldelige episoder med bevarelse af respekten og omsorgen for borgeren. Der arbejdes særligt ud fra forebyggelse og håndtering i plejesituationer. Vi inddrager også̊ kendte arbejdsmæssige problemstillinger, der giver medarbejderen mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering.

 

På kurset vil vi arbejde med:

 • Den teoretiske formidling.
 • Kropslig læring – den Psyko-Fysiske metode.
 • Konfliktforebyggelse
  • Oplæg: Konfliktens felt – at være i konflikt, påvirkninger og begrænsninger i konfliktsituationer
 • Sikkerhed og lovgivning:
  • Oplæg: Lovgivning – Gældende lovgivning, def. på magtanvendelse, straffelovens § 13 – nødværge + § 14 - nødret
  • Oplæg: Risikovurdering – egne retningslinjer
 • Rollefordeling og samarbejde som metode:

  For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte. Herved sikrer vi et trygt arbejdsmiljø for medarbejderen og et trygt miljø for borgeren.

 • Tryghedstræning - Den Psyko-Fysiske metode:
  • Egen sikkerhed/placering i mødet med borgeren
  • Deeskalering – at skabe ro i en opkørt situation
  • Bevægelse og strategier
  • Ikke optrappende fysisk kontakt
  • Skånsomme frigørelsesteknikker
  • Omsorgsgreb + støtte/guidegreb
  • Sikkerhed og samarbejde ved forflytning og pleje
  • Inddragelse og begrænsninger i de fysiske rammer

 

Arrangementet bliver afholdt onsdag d. 26/2 - 2020 kl. 16 – 20 i Aakirkebyhallerne.

Der vil blive serveret en let anretning ca. midtvejs i arrangementet.

 

Der er et begrænset antal pladser og tilmelding er nødvendig senest 10. februar 2020 via dette link:

 

www.tilmeldmig.dk/?9999201203

 

Vi glæder os til en hyggelig, lærerig og aktiv aften med jer.

 

Mange hilsner fra Bestyrelsen for Faggruppen af Social-& Sundhedsassistenter på Bornholm.

 

 

Med venlig hilsen fagklubben.