Social- og sundhedssektorens bestyrelse - FOA Bornholm

 
dorthe 

Dorthe Pedersen
Social- og sundhedsassistent
Formand
dolp@foa.dk
pedersen.ipsen@gmail.com
Valgperiode 2019-2023
Kontor: 4697 3306
Mobil: 3162 9650
                                       

gitte_holm Gitte Holm Nielsen
Plejehjemsassistent
Sektor næstformand
gildesboet@gmail.com
valgperiode 2021-2025                                 
henrik  Henrik Christensen
Portør/formand for faggruppen
Best. medlem
henrik.christensen@boh.regionh.dk
valgperiode 2021-2025         
Jonna Poulsen  Jonna Poulsen
Sygehjælper/formand for faggruppen
Best. medlem
sygehjlp@hotmail.com
valgperiode 20217-2025                     
  Wickie Bay
Social- og sundhedsassistent/formand for faggruppen
Best. medlem
Wickie.bay@brk.dk
valgperiode 2019-2023
vibeke

Vibeke Kaas
Social- og sundhedshjælper
Best. medlem
vibekekaas@yahoo.dk
valgperiode 2021-2025

laila

Laila Sommer
Social- og sundhedsassistent
Best. medlem
lailamodin@gmail.com
valgperiode 2019-2023
           

Lissi Lissi Egeberg
Social- og sundhedsassistent
Best. medlem
egeberggods@privat.dk
valgperiode 2021-2025                        
Jannike

Jannike Steinlein
Social- og sundhedshjælper/formand for faggruppen
Best. medlem
Vesterdahl@live.dk
valgperiode 2019-2023

 
Lone Lone Christoffersen
Social- og sundhedsassistent
1. Suppleant
lonehelligsoe@gmail.com
valgperiode 2021-2023

 

Anette Anette Sørensen
Social- og sundhedsassistent
2. Suppleant
heroldsgade@live.dk
valgperiode 2021-2023
               
  Therese Jensen
Elevrepræsentant
moqwai@fiberpost.dk