Social- og sundhedssektoren - FOA Bornholm

Sektoren har ca. 1130 medlemmer, der er beskæftiget indenfor: Hospital, Social- og behandlingspsykiatrien, Ældre- og hjemmeplejen

Social- og sundhedssektoren arbejder ud fra følgende værdier:
  • Udvikling
  • Professionalisme
  • Samarbejde
  • Tryghed
  • Ansvarlighed
  • Troværdighed

Forretningsorden for Social- og sundhedssektorens bestyrelsen

Referat fra sektorens generalforsamling 2021

Sektorbestyrelsens mødeplan 2021

Social- og sundhedssektorens kriterier for bevillinger 

 

Se mere under de forskellige faggrupper: 

 Portører  
 Social og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere  
 Sygehjælpere  
 Social og sundhedsassistenter