Social og sundhedssektorens generalforsamling 2019 - FOA Bornholm

Sosu-sektoren afholder generalforsamling tirsdag den 23. april 2019 i Aakirkebyhallerne

Husk tilmelding til spisning senest mandag den 15. april 2019

Tilmelding til spisning klik her 

Spisning er kl. 18.00

Delmøderne starter kl. 16.30

Dagsorden delmøde sygehjælperne klik her:

Dagsorden delmøde social og sundhedsassistenterne:

Dagsorden delmøde social og sundhedshjælperne:

Indkomne forslag - herunder forslag til lovændringer - samt forslag til valg af valgte lønnede skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Du kan se dagsorden her: