Faggruppen for social- og sundhedshjælperne - FOA Bornholm

Bestyrelsen:

Formand:
Jannike Steinlein

Valgperiode 2023-2027

 

 

Toftegården afd. K

Kasserer
Helle Eriksen

Valgperiode 2021-2025

 

 

Snorrebakken

Kate Steen Hansen

Valgperiode 2023-2027

 

 

Team Nexø

Mette Elleby Jacobsen

Valgperiode 2021-2025

 

 

Toftegården

Gitte Larsen

Valgperiode 2023-2027

 

 

Team Nat

Suppleant Lene Holm Nielsen

Valgperiode 2023-2027

 

 

Snorrebakken

Har du brug for at kontakte faggruppen, kan du ringe eller skrive til FOA Bornholm:

Kontakt FOA Bornholm

 

Se også:

Hent forretningsorden