Bestyrelsen i kost- og servicesektoren

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2023.

Formand Mette Hallberg Beyer

Bestyrelsesmedlem Gerda Sode Hansen

Bestyrelsesmedlem Lone Kofoed

Bestyrelsesmedlem Heidi Rømer Hansen

Suppleant Rikke Vest Olsen

Suppleant vakant