Kontingentsatser 2022 - FOA Bornholm

Se her hvilke elementer dit kontingent består af.

 A-Kasse adm 151,00
 Medl Bidrag A-Kassen 357,00
 Efterlønsbidrag 521,00
 Forbund 160,50
 ATP 11,00
 Gruppeliv 9,00
 Lokal Afdelingen 215,50
 I alt       1425,00
 + evt. klub 10 eller 15 kr

Fleksjobbere 331,50 + evt. klub