Kontingentsatser 2021 - FOA Bornholm

Se her hvilke elementer dit kontingent består af.

 A-Kasse adm 151,00
 Medl Bidrag A-Kassen 357,00
 Efterlønsbidrag 520,00
 Forbund 160,50
 ATP 11,00
 Gruppeliv 9,00
 Lokal Afdelingen 211,00
 I alt       1419,50
 + evt. klub 10 eller 15 kr

Fleksjobbere 327,50 + evt. klub