Kontingentsatser 2020 - FOA Bornholm

Se her hvilke elementer dit kontingent består af.

 A-Kasse adm 151,00
 Medl Bidrag A-Kassen 352,00
 Efterlønsbidrag 514,00
 Forbund 160,50
 ATP 7,00
 Gruppeliv 9,00
 Lokal Afdelingen 206,00
 I alt       1399,50
 + evt. klub 10 eller 15 kr