Kontingentsatser 2019 - FOA Bornholm

Se her hvilke elementer dit kontingent består af.

 A-Kasse adm 151,00
 Medl Bidrag A-Kassen 348,00
 Efterlønsbidrag 508,00
 Forbund 150,50
 Strejkekontingent 10,00
 ATP 7,00
 Gruppeliv 9,00
 Lokal Afdelingen 201,00
 I alt       1384,50
 + evt. klub 10 eller 15 kr