Generalforsamling for Teknik- og servicesektoren

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Åkirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Åkirkeby
Målgruppe: Medlemmer

Indkaldelse til generalforsamling I Teknik & Servicesektoren

Torsdag den 13. april 2023 i Aakirkebyhallen kl. 17.00

Tilmelding til mad senest 31. marts.

For tilmelding – klik HER


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af referent.
3.  Valg af 2 stemmetællere.
4.  Godkendelse af forretningsorden.
5.  Godkendelse af dagsorden.
6.  Beretning.
7.  Fremlæggelse af regnskab.
8.  Indkomne forslag.
9.  Valg:

Formand for 4 år Allan Børgesen (ønsker genvalg)
Best. Medlem for 4 år Finn Jørgensen (ønsker genvalg)
Best. Suppleant for 2 år Poul Jacobsen (ønsker genvalg)

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Allan Børgesen

Formand