Generalforsamling for Social- og sundhedssektoren

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: GSH, Strandvejen 79, 3700 Rønne
Målgruppe: Medlemmer

Delmøder for Social og sundhedshjælpere og Social og sundhedsassistenter kl. 16.30-18.00

Spisning kl. 18.00

Tilmelding til mad senest d. 14 April 2023

For tilmelding – klik HER


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Valg af referenter og stemmetællere

4. Godkendelse af dagsorden

5. Skriftlig/mundtlig beretning
Bestyrelsens beretning v. formand
Kort beretning fra faggrupperne

6. Tanja Nielsen, Sektorformand social – og sundhedssektoren
Tanja kommer med et oplæg om vision for sektoren

7. Regnskab
Til orientering v. formand

8. Indkomne forslag

9. Valg til sektorbestyrelsen i henhold til vedtægter:
A. Formand for 4 år: Dorthe Pedersen - Ønsker at genopstille
B. Best. Medlem for 4 år: pt. vakant
C. 1. suppl. til bestyrelsen for 2 år: Lone Christoffersen – ønsker ikke at genopstille
D. 2. suppl. til bestyrelsen for 2 år: Annette B. S. Londin

10. Forslag til delegerede og suppleanter til sektorårsmøde:
Bestyrelsen indstiller, Næstformand Gitte Holm Nielsen og Suppleant Henrik Christensen

11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen