Generalforsamling for Pædagogisk sektor

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Hos Casper, Søndrelandevej 2, 3700 Rønne
Målgruppe: Medlemmer

Tilmelding til mad senest d. 5 April 2023

For tilmelding – klik HER


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Valg af stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning

7. Regnskab for 2021/2022

8. Indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen

Formand for 4 år
Bestyrelsesmedlem for 4 år Kristian Mogensen modtager genvalg
Suppleant for 2 år Birte Vomb Olsen modtager genvalg

10. Valg til faggruppelandsmøder

Dagplejeleder

Dagplejepædagoger

Pædagogmedhjælper/Pædagogisk assistenter

Omsorgsmedhjælper

Dagplejere

11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen