Generalforsamling for Kost- og servicesektoren

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Hos Casper, Søndrelandevej 2, 3700 Rønne
Målgruppe: Medlemmer

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag d. 19 april 2023 kl. 18.00
Hos Casper (Lufthavnen) Lille mødelokale

Tilmelding til mad senest 5. April 2023

For tilmelding – klik HER

Dagsorden:


1.  Valg af dirigent
2   Valg af stemmetællere
3.  Godkendelse af dagsorden
4.  Godkendelse af forretningsorden
5.  Beretning
6.  Regnskab
7.  Orientering fra faggruppelandsmødet
8.  Indkomne forslag

9.  Valg

Formand for 4 år: Gerda Sode Hansen
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Rikke Vest Olsen
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lone Kofoed
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Heidi Rømer Hansen
Suppleant for 2 år: Vakant
Suppleant for 2 år: Vakant

9.a  Valg
Repræsentanter til faggruppelandsmøde for 2 år

Mad og Måltider: ?
Hygiejne og Rengøring: Gerda Sode Hansen. Suppl.?
Service, transport og forflytning: Heidi Rømer Hansen, Suppl. Mette Hallberg Beyer

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Sektoren sammen med Pædagogisk Sektor være vært til lidt god mad og underholdning.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Af hensyn til traktement er det nødvendigt at tilmelde sig dette senest d. 5 april 2023 på følgende link:

Generalforsamling Kost og Service 2023