Topfrise med FOAs slogan

Generalforsamling 2022 - FOA Bornholm

Dagsorden bekendtgøres efter FOAs love senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen, hvor du vil kunne hente den her på siden.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Aakirkeby-Hallerne S/I, Grønningen 3, Aakirkeby
Målgruppe: Medlemmer af fagforeningen FOA Bornholm
Ledige pladser 33
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af dagsorden
5. Bestyrelsens beretning v. afdelingsformanden
6. Regnskab og budget
7. Indkomne forslag
8. Valg i henhold til vedtægterne

a. Valg af afdelingsformand for 4 år
Anja Juhl Kofoed modtager genvalg

b. Valg af næstformand til afdelingsbestyrelsen for resterende valgperiode indtil 2024
Lonni F Due modtager valg

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 4 år

1 Gitte Holm Nielsen modtager genvalg
2 Henrik Christensen modtager genvalg

d. Valg af bestyrelses suppleant for 2 år

e. Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år

f. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter for 2 år

g. Valg af 2 fanebærere for 2 år

9. Eventuelt

Hent dagsorden som pdf