Selvstændig virksomhed under ledighed

Du har mulighed for at opstarte en selvstændig virksomhed, mens du er ledig. Du kan også drive en selvstændig virksomhed videre, som du har haft, før du meldte dig ledig, hvis virksomheden har været drevet som bibeskæftigelse. Læs i menuen til venstre om forskellen mellem hoved- og bibeskæftigelse.

Du har mulighed for at modtage supplerende dagpenge, mens du driver din selvstændige virksomhed. Du skal skrive al arbejde i virksomheden på dit dagpengekort. Dette gælder også den tid du bruger på fx administrative opgaver, rengøring eller transport – også selvom der ikke har været en direkte indtægt forbundet med arbejdet.

Supplerende dagpenge
Mens du driver selvstændig virksomhed, kan du få supplerende dagpenge med op til 160,33 timer om måneden (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Arbejder du fx 20 timer som fuldtidsforsikret i din selvstændig virksomhed i en måned, kan du få udbetalt 140,33 timers dagpenge i denne måned. Det mindste du kan få udbetalt i en måned, er 14,8 timer (12 timer som deltidsforsikret). Det betyder, at hvis du fx har fradrag i en måned for 150 timer, kan du ikke få udbetalt de sidste 12,33 timer. Dette kalder vi for mindsteudbetalingsreglen.

Du kan som udgangspunkt kun drive selvstændig virksomhed med dagpengeret i 30 uger. Alle uger, hvor du modtager dagpenge, mens din virksomhed er aktiv, forbruger af de 30 uger. Det gælder også, selvom du ikke har arbejde i virksomheden.

Sådan forbruger du af din ret til supplerende dagpenge
Fra det tidspunkt, hvor du opstarter din virksomhed, tæller alle uger således som forbrug af retten til supplerende dagpenge, indtil det tidspunkt, hvor du ophører i virksomheden igen – uanset om du har arbejde i virksomheden i de enkelte uger. Derudover forbruger alle uger af retten til supplerende dagpenge i den måned, hvor du opstarter din virksomhed. Hvis du fx opstarter din virksomhed den 25. januar, vil alle uger i januar måned forbruge af retten til supplerende dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at de 30 uger, som du har mulighed for at drive virksomhed med dagpengeret, er de samme 30 uger, som du kan få supplerende dagpenge, mens du har lønmodtagerarbejde på nedsat tid. Hvis du derfor fx allerede har haft deltidsarbejde med supplerende dagpenge i 10 uger, inden du opstarter din selvstændige virksomhed, har du kun mulighed for at drive selvstændig virksomhed med dagpenge i 20 uger.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge
Du har mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge i 30 uger med yderligere 12 uger, så du kan få udbetalt 42 uger med supplerende dagpenge i alt.

Læs mere

Du skal stå til rådighed
Mens du driver selvstændig virksomhed med dagpengeret, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du ikke som følge af kontraktretlige forpligtelser i virksomheden må være forhindret i at overtage et lønmodtagerarbejde med dags varsel eller at møde til samtaler i a-kassen eller hos jobcentret.