Er min selvstændige virksomhed hoved- eller bibeskæftigelse?

Hvis du driver eller har drevet selvstændig virksomhed og søger om dagpenge eller efterløn, skal vi tage stilling til, om virksomheden er din hoved- eller din bibeskæftigelse.

Hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge, før virksomheden er ophørt. En virksomhed, der har været drevet som hovedbeskæftigelse, skal som udgangspunkt også ophøre, inden du kan gå på efterløn. Hvis virksomheden er din bibeskæftigelse, kan du modtage dagpenge, mens du driver virksomheden videre. Du skal blot opfylde de almindelige rådighedsbetingelser. Du kan kun drive selvstændig virksomhed med dagpenge i 30 uger. Læs mere i menuen til venstre om dagpenge ved siden at drift af selvstændig virksomhed.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at søge om at drive virksomheden videre, mens du modtager efterløn. Se mere om selvstændig virksomhed og efterløn i menuen til venstre.

Din virksomhed vil blive betragtet som bibeskæftigelse, hvis du i gennemsnit har haft 80 timers lønmodtagerarbejde om måneden i de sidste 6 måneder, inden du melder dig ledig eller går på efterløn, og hvis du mindst har arbejdet som lønmodtager i 1 time i 5 af de 6 måneder. Det er altså ikke afgørende, hvor meget du arbejder i din virksomhed – det afgørende er, om du sideløbende med din virksomhed har haft lønmodtagerarbejde af et vist omfang. Vi afgør omfanget af dit lønmodtagerarbejde på baggrund af det, din arbejdsgiver oplyser til SKATs indkomstregister.

Hvis du ikke opfylder omfanget af lønarbejde, vil virksomheden blive betragtet som din hovedbeskæftigelse. Det betyder, at den skal være ophørt, før du kan modtage dagpenge. Du kan læse mere om ophør i menuen til venstre.