Skat

A-kassen indhenter skatteoplysninger elektronisk. A-kassen har rekvireret oplysninger på alle de medlemmer, hvor der er en forventning om, at der skal udbetales ydelser for det næste kalenderår.

A-kassen abonnerer på det elektroniske skattekort - eSkattekort - og får derfor løbende meddelelse fra SKAT, hvis der sker ændringer i enten trækprocent eller fradrag. Oplysninger om eventuelle frikort modtages også direkte fra SKAT

Der skal betales skat af ydelser fra a-kassen
Ydelser fra a-kassen er A-indkomst. Der trækkes skat direkte af ydelserne før udbetaling. A-kassen skal derfor registrere dine skatteoplysninger (trækprocent og fradrag).

Undtagelse: Visse typer af befordringstilskud er dog undtaget for skattepligt.

Forholdsmæssigt fradrag
Som udgangspunkt anvender a-kassen såvel trækprocent og fradrag, når skatten skal beregnes. Skatten beregnes og fratrækkes pr. uge, og a-kassen bruger fradraget forholdsmæssigt i forhold til antal udbetalte timer i ugen.

Undgå at betale for lidt i skat
Hvis du modtager supplerende dagpenge eller efterløn, fordi du har deltidsarbejde eller får uddannelsesløn, skal du være ekstra opmærksom på ikke at komme til at betale for lidt i skat. Det skyldes, at arbejdsgiveren ofte anvender dit hovedkort og dermed det fulde fradrag ved udbetalingen af lønnen, mens a-kassen anvender fradraget forholdsmæssigt (jf. nedenstående eksempel). I disse tilfælde bruges fradraget mere end én gang - og du risikerer at få et "skattesmæk"!

Et eksempel:
Du arbejder 20 timer om ugen og skal have dagpenge for 17 timer. Arbejdsgiveren har registreret dit hovedkort og anvender hele dit fradrag, og a-kassen anvender det forholdsmæssigt, svarende til 17/37 dele. Du kan i disse situationer anmode a-kassen om kun at anvende trækprocenten (bikortet).

Har du flere småjob (fx tilkaldevikar) over en længere periode, bør du overveje i stedet at få udstedt et bruttotrækkort, hvor fradraget er indregnet i trækprocenten. Det betyder, at du ikke har noget skattefradrag, men at din trækprocent i stedet er væsentlig reduceret. Med et bruttotrækkort beregnes skatten både fra a-kassen og arbejdsgiver m.v. med en fast (mindre) trækprocent.