Efterløn: Fortrydelsesordningen

Er du tilmeldt fortrydelsesordningen, bliver efterlønnen og den skattefrie præmie nedsat for hvert år, du ikke har indbetalt i forhold til, hvad du skulle have indbetalt ved den ordinære efterlønsordning. Nedsættelsen sker i hele år og hele måneder.

Nedsættelse af din efterløn
Efterlønnen bliver nedsat med 2 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag.

Nedsættelse af din præmie
Den skattefrie præmie bliver nedsat med 4 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag.