(Privat foto)

Linda kan ikke få uddannelsesløft til social- og sundhedsassistent

Linda Schleef fra Rødekro kan ikke længere arbejde som social- og sundhedshjælper. Men hun kan ikke bruge uddannelsesløftet for ledige til at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent. FOA presser beskæftigelsesministeren for at få lempet kravene til uddannelsesløftet.

Siden 2020 har ledige medlemmer af en a-kasse kunnet tage en erhvervsuddannelse på 110 % dagpengesats og dermed få et såkaldt ’uddannelsesløft’. Forudsætningen er, at uddannelsen står på en positivliste, og at den ledige enten er ufaglært eller har en erhvervsuddannelse, der ikke er brugt inden for de sidste 5 år.

På grund af de store rekrutteringsproblemer på social- og sundhedsområdet er uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent begge med på positivlisten. 

”Det har FOA kæmpet for”, fortæller forbundssekretær Helena Mikkelsen, ”så vi er glade for, at de er kommet med på listen. Hvad vi derimod ikke er glade for, er kravet om, at man kun kan få et uddannelsesløft, hvis ens uddannelse er ”gammel”, altså at man ikke har arbejdet i sit fag inden for de sidste 5 år”.

Hun uddyber:
”Det betyder, at en social- og sundhedshjælper ikke kan få et uddannelsesløft til social- og sundhedsassistent, hvis han eller hun har arbejdet som hjælper inden for de sidste 5 år. Og det selvom social- og sundhedshjælpere, der kommer lige fra deres fag, må have de bedste forudsætninger for at blive dygtige social- og sundhedsassistenter, der kan være med til at dække det store behov på området. De vil også kunne tage assistentuddannelsen hurtigere, fordi de kan få merit for deres uddannelse til hjælper”.

Linda kan ikke længere arbejde som social-og sundhedshjælper
En af dem, der bliver ramt af kravet om ”gammel” uddannelse, er Linda Schleef, der er medlem af FOA i Sønderjylland. Hun blev uddannet som social- og sundhedshjælper i marts 2020, men lige inden hun skulle starte i hjemmeplejen, var hun ude for en trafikulykke. 

”Jeg fik et piskesmæld”, fortæller Linda Schleef, ”og det betød, at der var nogen arbejdsudgaver, jeg ikke kunne udføre, uden at det gjorde ondt. Resultatet var, at jeg også fik seneskedehindebetændelse i begge hænder og arme og væske i slimsækken i skuldrene. Og selvom ledelsen og kollegerne var forstående, var det svært helt at undgå de løft og bevægelser, der gjorde ondt.”

Under en weekendvagt med sygdom blandt kollegerne gik det helt galt:

”Jeg skulle yde personlig pleje og forflytning af en tung borger og stod alene med det, fordi der manglede en kollega”, fortæller Linda Schleef, ”Så kunne min krop ikke mere. Jeg meldte mig syg og kom ikke tilbage på arbejdspladsen. Gik derhjemme med store smerter og kunne ikke ret meget. Når jeg lavede mad, måt-te jeg have en ispose omkring min hals og nakke. Ellers kunne jeg ikke holde det ud”. 

Da Linda fik det bedre, meldte hun sig ledig, men måtte erkende, at hun ikke længere kunne arbejde som social- og sundhedshjælper. I stedet søger hun tilbage til sit gamle fag som pædagog, men også her oplever hun, at hendes fysiske skavanker er en barriere.

FOA: Flere skal kunne få et uddannelsesløft
På et webinar med a-kassen hørte Linda Schleef om uddannelsesløftet til social- og sundhedsassistent. 

”Det lød lige som noget for mig”, fortæller hun, ”Jeg var jo glad for at arbejde på social- og sundhedsområdet og kunne godt tænke mig at blive social- og sundhedsassistent. Så kunne jeg få arbejde på et sygehus, hvor de fysiske krav i arbejdet er mindre end i ældreplejen. Derfor blev jeg fyr og flamme, da jeg hørte om uddannelsesløftet.”

Linda Schleef kom dog hurtigt ned på jorden igen, for det viste sig, at hun slet ikke er i målgruppe for uddannelsesløftet. 

For det første har hun arbejdet som social- og sundhedshjælper så sent som i sommer og kan derfor ikke opfylde kravet om, at hendes uddannelse skal være ”gammel”.

For det andet har hun en uddannelse som pædagog, der godt nok er gammel, fordi hun ikke har brugt den i årevis. Men det er en videregående uddannelse og ikke en erhvervsuddannelse, og det spænder i sig selv ben for Lindas ret til et uddannelsesløft.

Hun håber derfor, at FOA hurtigt får fjernet nogle af de mange benspænd i uddannelsesløftet. 

”Vi gør, hvad vi kan”, siger forbundssekretær Helena Mikkelsen, ”Det er så oplagt, at ledige, der ikke længere kan arbejde i deres fag og derfor har brug for et sporskifte, også skal kunne bruge uddannelsesløftet. Heldigvis er de andre fagforeninger i FH enige med os, så vi bliver ved med at presse ministeren, til han giver sig. Med den store mangel på social- og sundhedsassistenter står vi med gode kort på hånden, for det er oplagt, at social- og sundhedshjælpere skal kunne bruge uddannelsesløftet til at blive social- og sundhedsassistenter”.