55.000 FOA-medlemmer ramt af teknisk fejl

Ved FOAs overgang til digital post er der desværre sket en teknisk fejl, der berører 55.000 medlemmer – det svarer til mere end hvert fjerde medlem.

Når der er digital post fra FOA til et medlem, så kommer der en mail eller sms. Men 55.000 medlemmer har på grund af fejlen fået mere end en mail eller sms. Nogle har fået op mod syv. Det beklager FOA meget, og lige nu arbejdes der ihærdigt på at rette fejlen.

 

Fejlen har ingen betydning for sikkerheden omkring den digitale post – eller indholdet af den digitale post. Det er alene systemet, der melder om der er ligger post, der har haft en fejl. FOA forventer, at fejlen er rettet meget hurtigt.

 

Når FOA her i september er ved at skifte papirbrevene ud med digital post, skyldes det flere forhold. Det er først og fremmeste billigere og hurtigere, men det skal også sikre, at FOA lever op til de nye og skrappe regler om håndtering af personfølsomme oplysninger.

 

FOA anbefaler, at medlemmerne melder sig til både sms- og mailservice om den digitale post.

Medlemmer, som FOA hverken har mailadresse eller mobiltelefonnummer på, vil – udover et digitalt brev – få et brev med posten med information om overgangen til digital post. For dem er det meget vigtigt, at de logger ind på siden foa.dk/ret-personoplysninger med deres NemID, så de kan få registreret mobilnummer og mailadresse og derfra tage stilling til, hvordan de fremover vil have besked om den digitale post.

Anbefalingen lyder, at man bør vælge både mail og SMS. Medlemmer, der ikke får registreret deres oplysninger, vil ikke få besked, når der sendes et brev til dem.

Medlemmer er altid velkomne til at kontakte deres lokale a-kasse og deres lokale fagforening for at få hjælp til postkassen. Det er også muligt at ringe til a-kassens callcenter, som har åbent mellem 16 og 20 på hverdage på 46971010. Betingelserne for at blive fritaget for digital post kan ses på foa.dk/fritagelse-for-digital-post