Forbundsformand Mona Striib
”Virkeligheden er, at det for de fleste er en stor og svær beslutning at sige op, så når de siger op, er der også en god grund til det,” siger Mona Striib.

Urimeligt at fordoble dagpenge-karantæne

Regeringen vil ramme ledige helt urimeligt hårdt, hvis den øger karantæneperioden for at kunne få dagpenge fra tre til seks uger, siger FOA-formand Mona Striib.

Det er udtryk for arrogance og manglende forståelse for helt almindelige menneskers hverdags- og arbejdsliv, når regeringen vil fordoble dagpengekarantænen for folk, der selv har sagt deres job op. Sådan lyder reaktionen fra FOA-formand Mona Striib, efter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har fremlagt sine planer for, hvordan han vil skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet.

Også ledige, som takker nej til konkrete jobtilbud skal ifølge regeringen have fordoblet karantænen.

”Ministeren har udtrykt, at hvis man selv siger op, fordi man gerne vil på dagpenge og passiv overførselsindkomst, så skal dagpengene først komme senere. Men det er en grov vildfarelse, at folk skulle sige deres job op for at komme på dagpenge,” siger Mona Striib.

Hun oplever forslaget som endnu et eksempel på regeringens tendens til at mistænkeliggøre borgerne for at være arbejdssky og dovne, fordi regeringen vil straffe folk økonomisk, hvis de kvitter deres job uden det, som regeringen kalder en ”gyldig grund”.

”Virkeligheden er, at det for de fleste er en stor og svær beslutning at sige op, så når de siger op, er der også en god grund til det,” siger Mona Striib.

Hun frygter, at der vil være masser af eksempler på, at de nye karantæneregler vil give helt almindelige mennesker problemer. Nyskilte kan komme i klemme, for er de tvunget til at flytte, bliver de måske også nødt til at søge nyt arbejde. Andre siger op, fordi de finder ud af, at de er ofre for løndumping. Eller fordi de bliver mobbet på deres arbejdsplads eller på anden vis er under et pres, der truer dem på helbredet.

Og selv om ministeren bedyrer, at en gyldig grund til at sige op eksempelvis er sexchikane, eller at man er blevet presset ud af sit arbejde, levner det ikke megen trøst. Det er nemlig i mange tilfælde vanskeligt at skaffe dokumentation til at rejse en sag. Og lykkes det endelig at rejse en fagretlig sag, kan den trække ud, og det samme vil udbetalingen af dagpengene. Mona Striib håber derfor, at forslaget vil blive taget af bordet.

”I forvejen er det en klar udfordring at komme igennem de gældende tre ugers karantæne. For folk skal jo stadig betale husleje, børnepasningsordning, elregninger og kunne købe ind. Det er da de færreste af mine medlemmer, der vil kunne klare sig fuldkommen uden indtægt i hele seks uger. Det vil ramme hele familier, og det vil ramme urimeligt hårdt,” siger Mona Striib.