Tak til dig!

Ny kampagne: A-kassernes brancheforening, Danske A-kasser, siger sammen med a-kasserne tak til dig, der er medlem af a-kassen.

"Der er så meget at sige tak for i hverdagen. For tak er det bedste ord, vi har. Så tak til dig, der er medlem af a-kassen. Du holder hver dag hånden under dem, der har mistet deres arbejde”, lyder budskabet i filmen.

Se filmen på FOAs Facebookside


Mail til politikerne

Filmen bakkes op af en appel til alle folketingspolitikere om at give dagpengene et tiltrængt løft, for hvor man før som ledig fik på 10 måneder skal nu række til 12. Hvis politikerne ikke gør noget, vil denne udhuling blot fortsætte.

Mailen til politikerne lyder:

Kære xxxx

2,2 millioner danskere er medlem af en a-kasse. Dem har vi meget at takke for. I fællesskab har de holdt hånden under alle dem, der desværre har mistet deres job i forbindelse med COVID-19.

Men for at vi fortsat kan sikre en stor opbakning til vores unikke arbejdsmarkedsmodel med fleksible opsigelsesvarsler, en aktiv arbejdsmarkedspolitik og tryghed til de ledige via dagpengene, så skal vi handle nu. Og vi har brug for din hjælp!

For fundamentet under vores danske model er ved at blive udhulet. For eksempel er uddannelse for ledige og aktivering skåret kraftigt ned. Og ikke mindst er dagpengene blevet meget mindre værd i forhold til lønnen. Hvad man som ledig før fik på 10 måneder, skal nu række til 12 måneder.

Det rammer hårdt ude i familierne, og det truer fællesskabet, hvis de ressourcestærke med lav ledighedsrisiko begynder at vende ryggen til dagpengesystemet. Og det vil igen gå ud over væksten og jobskabelsen. Udfordringen er så alvorlig, at også arbejdsgiverne flere gange har advaret om risikoen ved forringelserne af dagpengene:

-Men det er afgørende, at dagpengesystemet ikke forringes på grund af udbredelsen af private lønforsikringer. Det offentlige har en forpligtelse til at sikre dem, der står svagest på arbejdsmarkedet.
Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, indlæg i Altinget den 17. december 2019

Karsten Dybvad (daværende adm. direktør i DI) nægter at skære i hvor meget eller hvor længe man kan få dagpenge:
Vi er ved "nervespidserne”, artikel i Børsen, 12. marts 2018

Lige nu takker vi de 2,2 millioner medlemmer af a-kassen for at være en del af det fællesskab, som holder hånden under deres ledige kollegaer.

Men hvis vi skal holde liv i den danske model på længere sigt, er der behov for at sikre trygheden.

Derfor er budskabet fra Danske A-kasser, de 22 a-kasser og 2,2 millioner medlemmer klart – ydelsen på dagpenge skal løftes. Og det er her, vi har brug for din støtte.

Vi håber, at du vil være med til at sikre et fortsat stærkt, dansk arbejdsmarked, og at du vil gøre en indsats for det allerede ved de igangværende finanslovsforhandlinger.

For desværre er det sådan, at de forhandlinger OGSÅ bygger på, at dagpengene bliver yderligere udhulet – ved at satsen ikke følger lønudviklingen. Så gør din indflydelse gældende og arbejd for et løft af dagpengene allerede på denne finanslov. 2,2 millioner danskere vil takke dig i sidste ende.