Regeringen forlænger dagpengene med endnu en måned

Folketinget har besluttet at forlænge dagpengeperioden med yderligere en måned.

Det betyder, at de dagpenge, du får udbetalt for marts, april, maj og juni måned, ikke trækkes fra din samlede dagpengeperiode. Du forbruger således ikke af dine dagpengetimer frem til udgangen af juni. Du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge i denne periode.

Du skal stadig stå tilmeldt jobcentret som ledig og indsende dit dagpengekort for at kunne få dagpenge.

Karensperioden også sat på pause

Når du er ledig, bliver du trukket én dags dagpenge hver 4. måned, hvis du ikke har arbejdet mere end 148 timer (97 timer hvis du er deltidsforsikret) i løbet af de 4 måneder. Det er det, der hedder karens. Folketinget besluttede tidligere at sætte karensperioden på pause i marts, april og maj og har nu også sat den på pause i juni. Det betyder, at du har mindst 8 måneder til at opnå lønarbejde i mere end 148 timer (97 timer for deltidsforsikrede).

Arbejde skal stadig fradrages i dine dagpenge
Du skal stadig skrive alle dine arbejdstimer på dagpengekortet, og arbejde vil fortsat blive modregnet i dine dagpenge. Her er der ingen ændringer. Det arbejde, du har i perioden fra marts til juni, vil du også stadig gemme til senere brug til at optjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode eller til at forlænge din nuværende dagpengeperiode.

Seniorjob
Er du berettiget til at starte i seniorjob i løbet af perioden frem til den 30. juni, vil startdatoen blive udskudt. Du fortsætter på dagpenge indtil da.