Har du meldt dig ud af a-kassen fordi du ikke længere kan få dagpenge?

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen med virkning fra den 1. marts til og med den 27. marts, fordi du ikke længere kunne få dagpenge, er der godt nyt til dig.

Som konsekvens af, at regeringen har besluttet at forlænge dagpengeperioden med 3 måneder, er det nu blevet vedtaget, at man kan genindmelde sig med den anciennitet, som man havde ved udmeldelsen, og dermed få dagpenge. 

Hvad er betingelserne?
Betingelserne for genoprettet sit medlemskab, dvs. at blive meldt ind med den anciennitet, som man havde ved udmeldelsen, er følgende: 

  • Man har mistet dagpengeretten i perioden 1. marts 2020 - 27. marts 2020. 
  • Man har meldt sig ud af a-kassen i perioden 1. marts 2020 - 27. marts 2020.
  • Årsagen til udmeldelsen skal være manglende dagpengeret. 
  • Man efterbetaler sit medlemsbidrag til a-kassen.
  • Man melder sig ledig på jobcentret fra genoprettelsestidspunktet.


Hvornår og hvordan melder man sig ind?
Man kan få genoprettet sit medlemskab i perioden 1. marts 2020 - 27. marts 2020 ved at melde sig ind i a-kassen. 

Meld dig ind