Udbetaling af indefrosne feriepenge eller engangstilskuddet på 1.000 kr.?

Hverken de indefrosne feriepenge eller engangstilskuddet på 1.000 kr. skal fradrages i dine dagpenge eller din efterløn.

Hvis du vælger at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, skal pengene ikke fradrages i dine dagpenge eller i din efterløn. Det gælder også, hvis du er en af dem, der får udbetalt et engangstilskud på 1.000 kr. i oktober, fordi du fik offentlige forsørgelsesydelser i april måned 2020.

Kontingent
Udbetalingen af feriepengene og engangstilskuddet har heller ingen betydning for dit kontingent, hvis du betaler nedsat kontingent, fx fordi du er under uddannelse.

Det er staten, der udbetaler feriepengene og engangsbeløbet.