Nyheder fra FOAs A-kasse i 2022

  • Seniorer i fuldt firspring

    FOAs A-kasse har fået penge af beskæftigelsesministeriet til en række forløb for ledige medlemmer over 45 år. Forløbet går under navnet ”SeniorSprint” og udbydes i samarbejde med AOF og 3Fs A-kasse.

  • Linda kan ikke få uddannelsesløft til social- og sundhedsassistent

    Linda Schleef fra Rødekro kan ikke længere arbejde som social- og sundhedshjælper. Men hun kan ikke bruge uddannelsesløftet for ledige til at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent. FOA presser beskæftigelsesministeren for at få lempet kravene til uddannelsesløftet.