Covid-19-relateret merarbejde skal ikke modregnes i efterlønnen

Nyheden er opdateret den 21-1-2022:

Er du efterlønsmodtager, har du mulighed for at tjene nogle ekstra penge, uden det påvirker din efterløn.

I perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 skal du nemlig ikke modregnes i efterlønnen for merarbejde, der er covid-19-relateret.

Hvornår skal arbejdet ikke modregnes?

For at du kan undgå at blive modregnet for arbejdet, skal arbejdsopgaverne være direkte covid-19-relateret. Det kan fx være arbejde med smitteopsporing, testarbejde, covid-19-vaccination, produktion af værnemidler eller behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter.

Arbejde, der ikke direkte har relation til covid-19, er ikke omfattet af ordningen – heller ikke selvom covid-19-situationen har medført merarbejde i branchen. Hvis du fx arbejder i take-away-branchen eller håndværkerbranchen, skal du derfor modregnes for alt arbejdet, uanset om du har haft merarbejde. 


Hvad menes der med ”merarbejde”?

Det er kun covid-19-relateret merarbejde, der ikke skal modregnes i efterlønnen. Ansættelsestidspunktet er afgørende for, at det betragtes som merarbejde:

  • Er du blevet ansat, efter du er gået på efterløn, og er arbejdet tidligst påbegyndt den 1. marts 2020, er alt arbejdet fritaget for modregning. Vær opmærksom på, at begge betingelser skal være opfyldt.
  • Er du startet i jobbet før overgangen til efterløn, er det kun merarbejde, der ikke skal modregnes. Det vil sige arbejdstimer udover det aftalte timetal, og hvor arbejdet udbetales som ekstra løn. Det samme gælder, hvis du er ansat før den 1. marts 2020. Vi skal have en kopi af din ansættelsesaftale, så vi kan se, hvor mange timer du er ansat. Er du ikke ansat på et aftalt timetal, skal alle arbejdstimerne modregnes
Din arbejdsgiver skal underskrive en erklæring 
For at a-kassen ved, at arbejdet ikke skal modregnes i efterlønnen, skal din arbejdsgiver bekræfte på en arbejdsgivererklæring om coronarelateret arbejde, at arbejdet er coronarelateret.

Se arbejdsgivererklæringen