Udbetaling af feriedagpenge på forskud

Som led i Folketingets hjælpepakke om lønkompensation til arbejdsgivere, der er ramt af coronakrisen, er det muligt at få udbetalt feriedagpenge på forskud.

Hjælpepakken giver private arbejdsgivere mulighed for at få dækket deres lønudgifter, når de hjemsender medarbejdere med løn. Hjælpepakken kan bruges af arbejdsgivere, der hjemsender medarbejdere i perioden fra den 9. marts til og med den 8. juni.

Afspadsering, feriepenge eller feriedagpenge i 5 dage
I hjemsendelsesperioden har medarbejderne dog ikke ret til løn i en periode på 5 dage. I disse 5 dage kan man i stedet få udbetalt feriepenge eller opsparet afspadsering. Hvis man ikke har flere feriepenge eller opsparet afspadsering til gode, kan man søge om at få udbetalt feriedagpenge for det ferieår, der begynder den 1. maj 2020. Du kan altså søge om at få udbetalt feriedagpengene for det ferieår, der begynder den 1. maj 2020, hvis du holder ferie fra den 9. marts 2020, og hvis din arbejdsgiver bruger hjælpepakken om lønkompensation.

Feriedagpenge på forskud
Hvis du ønsker at få udbetalt feriedagpenge på forskud, skal du gøre det ved at ansøge om feriedagpenge. Du skal bruge den blanket, der gælder for det ferieår, der løber fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020. Det er vigtigt, at du skriver en bemærkning på ansøgningsblanketten om, at du ønsker at få udbetalt feriedagpenge på forskud. Ellers risikerer du at få et afslag på din ansøgning.Hvis du er i tvivl om, hvordan du søger om feriedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os – vi sidder klar til at hjælpe dig ved telefonerne. 


Det er en betingelse for at få udbetalt feriedagpenge på forskud, at du er ansat hos en privat arbejdsgiver, der har benyttet sig af lønkompensationsordningen. Det er desuden en betingelse, at du ikke har egen optjent ferie, feriefridage eller opsparet afspadsering til gode, som du kan bruge på de dage, hvor du ikke får løn.

Søg om feriedagpenge (kræver NemID)

Kontakt din lokale a-kasse