Lille håndsrækning til ledige i conona-hjælpepakkerne

Regeringen indgik sent i aftes forlig med en række af folketingets partier om en forlængelse og udvidelse af de eksisterende corona-hjælpepakker.

I forliget indgår en lille håndsrækning til de medlemmer, der står til at falde ud af dagpengesystemet. Det er aftalt i forliget, at ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 og frem til den 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder.

Der er altså ikke tale om en ny generel pause i dagpengeforbruget. Den hjælpende hånd gives direkte til dem, der opbruger deres dagpengeret det næste år.

Hvem er ikke omfattet af hjælpepakkerne?
Medlemmer, der har mistet deres dagpengeret i perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020, er efter aftaleteksten ikke omfattet af forlængelsen.

Hvis du er udmeldt af a-kassen
Medlemmer, der i perioden fra den 1. november 2020 og indtil lovændringen træder i kraft, har opbrugt deres dagpengeret og meldt sig ud, vil kunne genindmelde sig og opnå ret til dagpenge i to måneder med virkning fra den 1. november. Det er en forudsætning, at genindmeldelser sker senest ved årsskiftet. Der skal naturligvis efterbetales kontingent for den udmeldte periode.