Folketinget forlænger dagpengene med yderligere 2 måneder

Som følge af COVID-19 indgik Folketinget tidligere på året aftale om at se bort fra de dagpenge, der udbetales for perioden 1. marts til 30. juni 2020. Den periode forlænges nu frem til den 31. august.

Aftalen er et led i regeringens genopretningsplan for dansk økonomi og en håndsrækning til de a-kassemedlemmer, der er blevet berørt af ledighed under corona-nedlukningen.

Du bruger ikke af dine dagpenge
Konkret betyder aftalen, at de dagpenge, du får udbetalt for marts, april, maj, juni, juli og august måned ikke bliver trukket fra din samlede dagpengeperiode. Man kan sige, at din dagpengeperiode bliver forlænget med det antal timer, du har fået dagpenge for, i perioden marts til august.
Det betyder også, at din dagpengeperiode ikke kan udløbe frem til den 31. august 2020.

Hvis du får supplerende dagpenge ved siden af deltidsarbejde
Får du supplerende dagpenge, vil de uger, du får udbetalt dagpenge for i marts til august, ikke blive trukket fra de 30 uger, du i alt kan få supplerende dagpenge. Du vil derfor kunne forlænge perioden med supplerende dagpenge med det antal uger, du har fået supplerende dagpenge for i ovenstående periode.
Det arbejde, du har i marts til august, vil du stadig gemme til eventuel senere brug til at optjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode eller til at forlænge din nuværende dagpengeperiode. Her er der ingen ændringer.

Der skal stadig ske fradrag i dine dagpenge
Du skal fortsætte med at skrive arbejde, ferie, sygdom mv. på dagpengekortet, og timerne vil fortsat blive modregnet i dine dagpenge. Her er der ingen ændringer.

Du fratrækkes ikke 1 dags karens
Når du modtager dagpenge, bliver du hver 4. måned trukket én dags dagpenge, med mindre du i perioden har haft mere end 148 timers arbejde som fuldtidsforsikret eller 97 timers arbejde som deltidsforsikret. I perioden fra den 1. marts til den 31. august 2020 er denne regel suspenderet. Du bliver derfor ikke trukket én dags dagpenge i denne periode.