Så røg opholdskravet

Partierne bag næste års finanslov har besluttet at afskaffe opholdskravet med virkning fra og med den 1. februar 2020.

Samtidig indføres en overgangsordning for dem, der har meldt sig ud eller lod sig slette af a-kassen på grund af opholdskravet. Det betyder, at man kan melde sig ind i a-kassen igen og få genoprettet sit medlemskab med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor man meldte sig ud. Derved undtages man fra kravet om, at man skal være medlem af en a-kasse i 12 måneder for at få dagpenge.

Hvis man vil have genoprettet sit medlemskab
Man kan bede om at få genoprettet sit medlemskab i perioden fra den 1. februar til den 31. juli 2020.

Man skal efterbetale kontingentet for hele den udmeldte periode. Det er også en forudsætning, at udmeldelsen er sket i den periode, hvor opholdskravet har været gældende, samt at man har meldt sig ud, fordi man ikke har opfyldt opholdskravet.

Hvem gælder det ikke for?
Overgangsordningen gælder ikke for nye indmeldelser. Det gælder heller ikke, hvis man aldrig nåede at melde sig ind - heller ikke, hvis årsagen var opholdskravet.

Bag om opholdskravet
Opholdskravet trådte i kraft 1. januar 2019. Det betød, at medlemmer af a-kassen som udgangspunkt skulle have opholdt sig lovligt her i Danmark eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge.