Kortere tid til at indsende dagpenge- og efterlønskort

Fra maj 2017 ændrer vi tidspunkterne for, hvornår du kan indsende dit dagpengekort, efterlønskort mv.

Det betyder også kortere tid til at indsende dit ydelseskort, hvis pengene skal være til din disposition til tiden.

Tidspunktet har tidligere ligget fast på den anden sidste søndag i hver måned. Fremadrettet vil tidspunktet ligge omkring en uge før månedens udgang – dog med nogle få undtagelser.  

Seneste indsendelse af ydelseskort
Inden 1. juli 2017 har du 3 måneder til at indsende dit ydelseskort i, før det er forældet. Fra den 1. juli 2017 skal du senest indsende dit kort i 1 måned og 10 dage efter udløb af udbetalingsperioden, men dine penge vil naturligvis blive tilsvarende forsinkede.


Indsendelsesdatoer for 2017

Måned  Udfyld tidligst   Indsend senest  Pengene er til disposition
 Januar  22. januar  23. januar  31. januar
 Februar  19. februar  20. februar  28. februar
 Marts  19. marts  20. marts  31. marts
 April  23. april  24. april  28. april
 Maj  28. maj  29. maj  31. maj
 Juni  27. juni  28. juni kl. 13.00  30. juni
 Juli  24. juli  25. juli  31. juli
 August  24. august  25. august  31. august
 September    23. september  25. september  29. september
 Oktober  24. oktober  25. oktober  31. oktober
 November  23. november  26. november  30. november
 December  21. december  25. december  29. december

 

Årsagen til denne ændring er de nye regler som konsekvens af dagpengereformen.